top of page

See-Areal Steindorf

Gegevensbescherming

De inhoud van onze website is met de grootste zorg samengesteld. We kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetgeving. Als serviceprovider zijn we echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren in overeenstemming met de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast.

Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennis van een specifieke inbreuk. Zodra we kennis nemen van dergelijke inbreuken, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in of aanvullingen op de verstrekte informatie en gegevens aan te brengen. Informatie over producten en diensten op onze website wordt verstrekt zonder garantie. De inhoud van onze website is auteursrechtelijk beschermd. Voor de reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, delen van teksten of afbeeldingen, is voorafgaande toestemming vereist.

 

Vragen en reserveringen
Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis. Door gebruik te maken van ons aanvraagformulier gaat de gebruiker akkoord met de verwerking van gegevens via het aanvraagformulier van de websiteprovider Wix.
De boekingen worden verwerkt via het boekingsmasker feratel Deskline van feratel media technologies AG, Maria-Theresienstraße 8, 6020 Innsbruck. Deze wordt ons ter beschikking gesteld door Region Villach Tourismus GmbH. In het contract voor de opdrachtverwerking van persoonsgegevens garandeert feratel media technologies AG u en ons, Region Villach Tourismus GmbH, dat zij alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om uw gegevens conform de GDPR te beschermen en uitsluitend te gebruiken voor de verwerking van uw aanvragen en boekingen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gekoppelde pagina's werden op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding. Als we ons bewust worden van wettelijke overtredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

Toestemming van de betreffende auteur of maker. Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhoud van derden wordt als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht constateren, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij op de hoogte zijn van inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Uw rechten

U kunt altijd de volgende rechten uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

*Informatie over uw verzamelde gegevens en de verwerking ervan

*correctie van onjuiste gegevens

*Wissen van uw door ons verzamelde gegevens

*Beperking van gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen.

*weigering van de verwerking van uw gegevens door ons en

*Dataportabiliteit, als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking of een contract met ons hebt ondertekend.

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken voor toekomstige gebeurtenissen.

U kunt te allen tijde per post of e-mail contact opnemen met de verantwoordelijke persoon (zie hierboven).

Gegevens verwijderen of blokkeren

We houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevensminimalisatie. Daarom slaan we uw persoonlijke gegevens alleen op zolang als nodig is om de hier vermelde doeleinden te vervullen of in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen. Na beëindiging van het betreffende doel of het verstrijken van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig geblokkeerd en verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Welke gegevens worden opgeslagen en waarom

De veiligheid van persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mail is belangrijk voor ons.

Daarom voeren wij onze webactiviteiten uit in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming en -beveiliging.

Hieronder kun je lezen welke gegevens we eventueel verzamelen en hoe we daarmee omgaan.

Persoonlijke gegevens

In principe is de bescherming van uw persoonlijke gegevens van het grootste belang voor ons bedrijf. Daarom verzamelen wij via onze websites geen persoonlijke gegevens zonder uw toestemming. U bepaalt zelf of u deze gegevens aan ons wilt verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, enquête, aanvraag of iets dergelijks. Bij het boeken van een van onze appartementen worden meer persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor registratie in ons reserveringssysteem (C1: Manager) en registratie bij het registratiesysteem/recht. Ze worden nooit doorgegeven aan derden.

Geen persoonlijke gegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, wordt er af en toe automatisch (d.w.z. niet via registratie) informatie verzameld die niet aan een specifieke persoon kan worden toegewezen (bijv. gebruikte internetbrowser en besturingssysteem; domeinnaam van de website waar u vandaan kwam; aantal bezoeken, gemiddelde tijd die op de site wordt doorgebracht, bekeken pagina's). We gebruiken deze informatie om de aantrekkelijkheid van onze websites te bepalen en de inhoud ervan te verbeteren.

 

Cookies

Wanneer u een van onze websites bezoekt, slaan we informatie op uw computer op in de vorm van een “cookie”, die automatisch wordt herkend bij uw volgende bezoek. Cookies kunnen uw IP-adres, uw gebruikersgedrag en uw geografische locatie opslaan. Cookies stellen ons in staat om een website aan te passen aan uw interesses of om uw wachtwoord op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Het gebruik van cookies is gebaseerd op § 96 van de Telecommunicatiewet (TKG) en uw toestemming. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, stel uw internetbrowser dan zo in dat deze cookies van de harde schijf van uw computer verwijdert, alle cookies blokkeert of u waarschuwt voordat een cookie wordt opgeslagen.

SSL-versleuteling

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te garanderen, gebruiken we de modernste versleutelingstechnieken (zoals SSL) via HTTPS.

 

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Er worden geen andere gegevens verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de levering van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. Elke nieuwsbrief bevat hiervoor een link. Daarnaast kunt u zich afmelden door ons op de hoogte te stellen van uw verzoek via de contactoptie aan het begin van dit privacybeleid.

 

Contact opnemen:

Als u vragen heeftt, kunt u per e-mail contact met ons opnemen. Hiervoor is een geldig e-mailadres vereist. Dit wordt gebruikt om de vraag toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het verstrekken van verdere gegevens is optioneel. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen om de aanvraag en eventuele vervolgvragen te verwerken. Nadat uw aanvraag is afgehandeld, worden uw persoonlijke gegevens conform de wettelijke bepalingen gewist.

Privacybeleid voor het gebruik van Facebook Remarketing

Op onze pagina's zijn remarketingtags geïntegreerd van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server via de remarketingtags. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. We kunnen de op deze manier verkregen informatie gebruiken om Facebook Ads weer te geven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Bezoekers registreren met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-technologie (https://www.google.com/analytics/) om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken onder een pseudoniem. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker. De cookies maken het mogelijk om de internetbrowser te herkennen. De met etracker-technologieën verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokken persoon. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van de Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door bezoekers. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google is te vinden in het Privacybeleid van Google.

See-Areal Verhoef KG

Seestraße 5a

9552 Steindorf am Ossiacher See

Österreich

Telefoon: +43 (0)664 7375 6698

E-Mail: info@seearealsteindorf

www.seearealsteindorf.at

 

Verantwortlich für Inhalt Website und Datenschutz:
Frau Wilma Verhoef

 

UID: ATU76227708

SEE_AREAL Steindorf
Gegevensbescherming

bottom of page